Årsmöte med Gotlands Motorförenings Speedwayklubb

Alla medlemmar inbjudes/kallas till årsmöte med Gotlands Motorförenings Speedwayklubb torsdag 7 mars 2024 kl 19.00. Plats: Klubbstugan Hejdeby. Bifogat här hittar du Föredragningslista och Inbjudan.

Välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar, samt kaffe och macka

Årsavgifter för 2024 
200 kr per medlem
350kr för hela familjen
betalas på plusgiro 597 37-7

Visa att Du är stolt över vår förening genom att infinna Dig på årsmötet, det förväntas av Dig!

Välkomnen!