Medlem

Vill du bli medlem i klubben och därmed stödja Bysarna och gotländsk speedway?
Om du har lust och möjlighet ser vi gärna att du ställer upp och hjälper oss med vad du kan – alla är lika välkomna att hjälpa till i klubben!

Medlemsavgiften är 200:-/år och person.
Familjemedlemskap 350:-/år.

Du kan även betala direkt till vårt Plusgiro 59737-7.
Glöm inte att fylla i namn och adress så vi kan lägga in dig i medlemsregistret, är ni en hel familj så fyll i namnen för samtliga familjemedlemmar.

Välkommen som medlem!